Ο ιδιοκτήτης της την εγκατέλειψε επειδή ήταν υπερβολικά "προσκολλημένη" μαζί του

Ο ιδιοκτήτης της την εγκατέλειψε επειδή ήταν υπερβολικά "προσκολλημένη" μαζί του

Διαφ.