Ο σκύλος με όγκο εγκαταλείπεται στους δρόμους με τον φίλο του και παραμένουν αχώριστοι

Ο σκύλος με όγκο εγκαταλείπεται στους δρόμους με τον φίλο του και παραμένουν αχώριστοι

Διαφ.