Δήμος Θεσσαλονίκης: ” Τα αδέσποτα που ζουν στο χριστουγεννιάτικο χωριό, στην πλατεία Δικαστηρίων, είναι πολύ φιλικά”

Δήμος Θεσσαλονίκης: ” Τα αδέσποτα που ζουν στο χριστουγεννιάτικο χωριό, στην πλατεία Δικαστηρίων, είναι πολύ φιλικά”

Διαφ.
Δήμος Θεσσαλονίκης: ” Τα αδέσποτα που ζουν στο χριστουγεννιάτικο χωριό, στην πλατεία Δικαστηρίων, είναι πολύ φιλικά”
Διαβάστε τη συνέχεια...