Το Κόμμα για τα Ζώα για την Παγκόσμια Ημέρα για τα Αδέσποτα: Τα μαρτύρια των αδέσποτων ζώων δεν αντέχονται άλλο

Το Κόμμα για τα Ζώα για την Παγκόσμια Ημέρα για τα Αδέσποτα: Τα μαρτύρια των αδέσποτων ζώων δεν αντέχονται άλλο

Διαφ.